Privacy

Per 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht, waarin de bescherming van persoonlijke gegevens is geregeld.

Ook wij als sportvereniging dienen zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van onze leden.

Hoe we hieraan invulling geven is vastgelegd in ons huishoudelijk reglement en in onze privacy verklaring.

 

Wilt U hiervan kennis nemen, klik dan op de onderstaande links.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT per 22-02-2019.pdf Privacy Statement Kèperke.pdf