Algemeen

De vereniging is opgericht op 11 augustus 1966, ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40282407, aangesloten bij de KNLTB (verenigingsnummer 52605) en ressorteert onder het district West-Brabant in de Regio Zuid.

We tellen momenteel circa 320 leden, waarvan 50 junioren.

Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering belegd, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en het beleid voor het komende jaar voorlegt ter goedkeuring door de leden.

Tevens worden in deze vergadering de bestuursleden gekozen. Deze hebben een zittingstermijn van 2 jaar.

Voor de uitvoering van een aantal activiteiten zijn enkele vaste commissies ingesteld, waar in totaal zo'n 30 vrijwilligers zich inzetten.

De barexploitatie is in eigen beheer. Alle seniorleden tot 67 jaar, voorzover ze al niet actief zijn als bestuurslid of commissielid, zijn verplicht  één of tweemaal per jaar een bardienst te vervullen.

De training is in handen van Tennisopleiding Tennis for You, waarmee de vereniging een contract heeft.