Geschiedenis

Nadat de gemeente in 1966 in 't Kèperke 2 harde tennisbanen had laten aanleggen namen 3 jongelui, Mart Vrolijk, Ans Geleijns en Philip van Poll, het initiatief om tot oprichting van onze tennisvereniging te komen. Op 11 augustus is de oprichtingsvergadering waarbij Jan Vonk als onze eerste voorzitter werd verkozen. Op 26 augustus werden de banen officieel geopend door burgemeester Andriessen. 

De vereniging telde aan het eind van het oprichtingsjaar 49 leden, waarvan 8 uit Stampersgat en 5 van elders.

Tijdens de allereerste jaarvergadering in februari 1967 werd de naam "`t Kèperke" gekozen.

Het ledental groeide gestaag; in 1967, nadat ook junioren werden toegelaten, telden we al 85 leden.

Een paar jaar later zelfs al 100, waarvan bijna de helft van buiten Oud Gastel kwam !

De top in het ledental lag in de eerste jaren van het nieuwe millennium, we tikten de 350 aan. In de jaren daarna tot 2016 zakten we tot onder de 200. De laatste jaren trekt dit gelukkig weer aan tot momenteel ca 300 leden.

 

Met de groei van het ledental ontstond natuurlijk ook de behoefte aan een grotere baancapaciteit. Dit kon op kleine schaal al worden bereikt door op de 2 harde banen begin 70er jaren een provisorische baanverlichting aan te leggen. Een viertal tot 10 meter verlengde straatlantaarnmasten met halogeenbouwlampen gaf gelegenheid om 's avonds wat langer door te spelen.

In 1976 zijn de totaal versleten harde banen vervangen door gravelbanen. In 1978 volgde uitbreiding met een nieuwe harde (Porplastic) baan, de huidige baan 3. Hierop werd de oude baanverlichting van de 2 vervangen banen ingezet en kregen de 2 gravelbanen een nieuwe echte sportverlichting.

In 1986 is baan 3 omgebouwd naar gravel. Met de beschikking over 3 dezelfde banen konden we in dat jaar ons eerste open toernooi organiseren.

Toen in 1990 de vierde baan werd aangelegd is het baanblok van baan 3 en 4 ook gelijk voorzien van een nieuwe verlichting.

Vanaf 2008 gaat de vereniging aan de slag om de volledig versleten gravelbanen omgebouwd te krijgen naar een andere baansoort. Het duurt tot najaar 2014 voordat het hele park volledig op de schop gaat en de 4 gravelbanen voor de opening van het seizoen in 2015 zijn vervangen door zandkunstgras rood. Een groot project waarbij de vereniging ook diep in de buidel moest tasten om dit gerealiseerd te krijgen.

De baanverlichting wordt in 2016 omgebouwd naar LED, wat een aanzienlijke stroombesparing oplevert.

In 2018 is er overeenstemming met de gemeente over vervanging van de inmiddels afgebroken oefenkooi. Een fraai minibaantje met oefenmuur verschijnt tot plezier van jong en oud.

 

In de eerste jaren was het nog even mager wat de kleedruimten en sanitair  betreft.

Een caravan van een van de leden deed in eerste instantie dienst als kleedruimte. Een jaar later mochten de tennisssers zich bij de korfbalclub omkleden. In 1968 is het eerste clubhuis gebouwd, dat overigens na 10 jaar te klein is geworden en waarvoor een bestaand houten gebouw van Suiker Unie wordt overgenomen ter vervanging. Dit laatste gaat mee tot 1991 waarna het nu nog bestaande ruime stenen clubhuis wordt neergezet, dat later door enkele leden wordt uitgebreid met een flinke materiaalberging.

Met inzet van een groot aantal vrijwilligers volgt in 2013 een renovatie waarbij het gebouw volledig winterhard wordt gemaakt met dakisolatie, dubbelglas en een luchtverwarmingssysteem. Ook de kleedkamers en sanitaire voorzieningen worden daarbij opgeknapt. Later is een groot deel van het meubilair vervangen, zowel binnen als buiten.

In 2019 wordt de dakbedekking vernieuwd, waarna in 2020 56 zonnepanelen worden geplaatst, goed voor een opbrengst die het electriciteitsverbruik van het hele jaar dekt.