Lidmaatschap

Graag geef ik u hierbij enige algemene informatie over de gang van zaken bij onze tennisvereniging.
Zodra uw inschrijfformulier is ontvangen melden wij u aan bij de KNLTB, de overkoepelende organisatie in Nederland van alle tennisverenigingen. U ontvangt van ons per mail uw bondsnummer en aanvullende informatie. Met deze gegevens kunt u de KNLTB club app op uw mobiel activeren. Zodoende kunt u onder andere een baan afhangen, maar ook kunt u de wekelijks wijzigende toegangscode aflezen waarmee de senioren toegang tot het clubgebouw hebben via de zij ingang. Naast de deur is een toetsenpaneel bevestigd waarop u de toegangscode kunt invoeren.
  
TOEGANG TOT HET CLUBGEBOUW  
Alle senioren hebben 7 dagen in de week toegang tot de kleedruimten, toiletten en kunnen de baanverlichting aan en uit doen. Uitgebreide info ontvangt u na aanmelding of kijk op de website.
 
GEBRUIK VAN DE BANEN  
U dient vooraf digitaal een baan af te hangen middels de KNLTB.club app.  U heeft vanaf dat moment recht op de baan gedurende 30 minuten als u een singlewedstrijd speelt en 60 minuten bij een dubbelspel. Tijdens door onze vereniging georganiseerde toernooien of tijdens competities kunnen de banen niet of maar beperkt worden gebruikt voor vrij tennis. De banen zullen dan ook geblokkeerd zijn op de club app, dus een reservering is dan helaas niet mogelijk.
 
TRAINING  
Het is als lid van de vereniging mogelijk om bij een bevoegde tennisleraar van Tennisforyou individueel of in groepsverband tennisles te nemen. Dit kan door de leden rechtstreeks worden geregeld met de tennistrainer. Hiervoor zijn een aantal dagdelen beschikbaar. Niet-leden kunnen geen tennisles nemen op onze banen. Onze nieuwe leden krijgen 4 groepslessen (in groep van 4 personen) bij onze trainer aangeboden. In overleg met de trainer is dit ook om te zetten naar 2 lessen met 2 personen of 1 privéles. De kosten worden door de trainer verrekend met de vereniging. Na aanmelding worden uw naam en contactgegevens doorgeleid naar Tennisforyou.
 
CONTRIBUTIE   
We kennen verschillende jaarcontributiebedragen voor senioren (€ 105,=), junioren (€ 65,=) en aspiranten (€ 45,=).
Men wordt senior in het jaar van het bereiken van de 18-jarige leeftijd en men is junior vanaf 1 januari in het jaar dat men 12 wordt. De jaarcontributie wordt met automatische incasso medio februari van uw bank- of girorekening afgeschreven. De machtiging wordt hiervoor geregeld via het aanmeldingsformulier.  
Bij aanmelding in de loop van het jaar bedraagt de contributie:   voor senioren € 10,00 per maand met een minimum van € 25,00, voor junioren € 7,00 per maand met een minimum van € 15,00 en voor aspiranten € 5,00 per maand met een minimum van € 15,00. Junioren en senioren betalen daarnaast éénmalig bij aanmelding € 16,= inschrijfgeld.
 
BARDIENSTVERPLICHTING  
Voor alle senioren tot 67 jaar geldt de verplichting om maximaal twee keer per jaar een bardienst te vervullen. Alle barvrijwilligers zijn wettelijk verplicht een “Instructie Verantwoord Alcohol schenken” te volgen. Voor uitgebreide informatie over deze ledenverplichting en het daarbij behorende certificaat verwijs ik naar onze website (bar/intro).   Met deze welkomstbrief geef ik alleen enkele hoofdpunten aan die horen bij het lidmaatschap van onze vereniging. Voor uitgebreide informatie kunt u de website raadplegen. Natuurlijk kunt u ook telefonisch of per mail contact opnemen met de ledenadministratie.  
 
Mede namens het bestuur wensen wij u een gezellige tijd toe bij onze vereniging.  
 
Voor vragen over het lidmaatschap kunt u terecht bij onze ledenadministrateur, Leo Baaten, Kruidenlaan 18 4751 KA Oud Gastel Tel.: 0165-512704 of 06-22936201 E-mail: [email protected]

  Het lidmaatschap wordt automatisch elk jaar verlengd tenzij U zich tijdig afmeldt.

  Afmelden als lid dient uiterlijk op 31 december van het jaar te gebeuren.

  Dit kan schriftelijk bij Leo Baaten, Kruidenlaan 18  of per mail [email protected]

  Aanmelden kan middels het aanmeldingsformulier wat u hieronder kunt openen.

  Of u kunt op de homepage digitaal aanmelden.

  Aanmeldingsformulier 2024.pdf