Intro

Het clubhuis is er niet alleen om je om te kleden, te schuilen bij een regenbui of te wachten tot er een baan vrij komt.

Evenzo is de vereniging er niet alleen om gelegenheid te geven sport te beoefenen. Minstens zo belangrijk is het samenzijn met medeleden na de wedstrijden of in afwachting daarvan. Want dat juist maakt het verschil tussen een gehuurde baan en een club. Wat is er gezelliger dan samen een frisje of een pilsje pakken na een inspannende wedstrijd of na zo maar een uurtje balletjes slaan ?

Juist daarvoor hebben we ons horeca-deel. De bar maakt een onlosmakelijk deel uit van het clubhuis.

Niet onbelangrijk is ook dat de barexploitatie zorgt voor extra inkomsten voor de club.  Omdat we de bar bemannen met eigen leden moet er natuurlijk wel iets geregeld worden. Hoe een en ander in zijn werk gaat vindt u in de "bardienstregeling".

Wanneer u aan de beurt bent om een aantal uurtjes dienst te draaien is te vinden in het "bardienstrooster".

 


Certificaat voor barvrijwilliger

De horecawetgeving verplicht sportverenigingen die gebruik maken van barvrijwilligers, deze  te instrueren over het verantwoord schenken van alcoholische dranken en van deze instructies een registratie bij te houden.  Om de verenigingen behulpzaam te zijn hebben de gezamenlijke sportbonden in samenwerking met het NOC/NSF een online-instructie samengesteld, die afgesloten kan worden met een test. Bij voldoende score krijgt de cursist per e-mail een certificaat toegestuurd, waarvan een copie ook verstuurd wordt naar de barcommissie. Deze zorgt ervoor dat van alle certificaten een exemplaar in het clubhuis wordt bewaard, zodat we bij controle kunnen aantonen dat de barvrijwilliger bevoegd is.

De certificaten blijven geldig, je hoeft dus niet ieder jaar op herhaling. 

De instructie inclusief de test kost niet meer dan een half uurtje van je tijd. We nodigen daarom alle senioren, die bardienst draaien, uit om hieraan mee te doen.

Niet vergeten:

Behalve je eigen e-mailadres moet je ook even de naam van de barverantwoordelijke ( Arjen Willems) en zijn emailadres invullen. Dit is [email protected]

 

Voor instructie en test klik hier