Introductieregeling

Om ook niet-leden gelegenheid te geven van onze banen gebruik te maken kennen we de regeling dat deze kunnen worden geïntroduceerd. Hiermee is de mogelijkheid gecreëerd dat u als lid ook een keer met een familielid of kennis, die geen lid is van onze vereniging een balletje kunt slaan. Of u neemt iemand mee naar de baan die graag wil kennismaken met tennis en misschien een lidmaatschap overweegt.

Junioren welke lid zijn bij een andere Halderbergse tennisvereniging mogen gratis tennissen, mits zij samen tennissen met een lid van onze vereniging.

 

We kennen de volgende voorwaarden:

 

  • Elke persoon mag maximaal 4 maal per jaar worden geïntroduceerd.
  • Het lid dat iemand introduceert, hang af middels de clubapp. Daarbij kan de introducé worden toegevoegd. Vul daarbij de volledige naam en e-mailadres in,
  • Senioren betalen hiervoor € 4, junioren die geen lid zijn van een Halderbergse tennisvereniging € 1 per keer.
  • Het verschuldigde bedrag wordt door de vereniging van de rekening van het introducerende lid afgeschreven. Dit gebeurt aan het einde van ieder kwartaal tezamen met de contributie van (nieuwe) leden. U ontvangt tevoren bericht van deze afschrijving.
  • Tijdens heren-, dames- en mixavonden, competitiewedstrijden en verenigingsactiviteiten kan niet worden geïntroduceerd.
  • Verder gelden alle regels volgens het baanreglement.