Menu

Mijn K├Ęperke

Inloggen voor clubleden. Bent u uw wachtwoord kwijt of nog geen account op de site maar wel lid van de club. klik hier.

Mijn KNLTB

Baanreglement


1. Gebruik van het tennispark

  

2. Gebruik van de banen

  

3. Recht op banen

Bij onderstaande activiteiten zijn geen (of beperkt) banen  beschikbaar voor vrij tennis:

 - Landelijke- en districtscompetitie
 - Clubkampioenschappen
 - Dames- , heren- en mixavonden
 - Vriendschappelijke toernooien
 - Het open toernooi
 - Clubtrainingen
 - Jeugdkamp
 - Instapavonden Jeugd (vrijdagavond)
 - Overige door het bestuur aangegeven activiteiten, bijvoorbeeld wanneer de banen ter beschikking zijn gesteld aan derden. Dit zal tijdig via de website en/of het publicatiebord worden bekend gemaakt.

Alle leden hebben gelijke rechten op alle banen tot 18.00 uur. Van 18.00 tot 20.00 uur hebben junioren en senioren voorrang op aspiranten. Vanaf 20.00 uur hebben senioren voorrang op aspiranten en junioren. Zij dienen zonodig ONVERWIJLD plaats te maken voor wachtende senioren, ook al is de speeltijd NIET verstreken.

 

4. Speeltijden

- De speeltijd voor een enkelspel bedraagt 30 minuten en voor een dubbelspel 45 minuten.
- Na afloop van de speeltijd moet men EIGENER BEWEGING de baanverlaten tenzij er geen wachtenden  zijn of deze desgevraagd kenbaar maken dat zij geen  gebruik wensen te maken van de baan.
- Als twee personen een enkelspel spelen en twee  “nieuwkomers” voegen zich daarbij om een dubbelspel te beginnen., mag dit NIMMER ten koste gaan van reeds wachtenden. De maximale speeltijd voor enkelspel blijft dan van toepassing.

Het afhangsysteem is met de invoering van het pasjestoegangsysteem vervallen. Te vaak bleven pasjes achter, die dan onbevoegden toegang tot ons paviljoen zouden geven. Het is dus een kwestie van vertrouwen en sportiviteit dat ieder zich aan bovenstaande regels houdt.
    

5. Aansprakelijkheid

- Een ieder wordt geadviseerd geen waardevolle goederen mee te brengen.
- Voor beschadiging of verlies van eigendommen kan de vereniging geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen.
 - Men is verplicht in geval van schade aan de banen, netten, netpalen, meubilair of andere eigendommen van de vereniging het bestuur terstond hiervan in kennis te stellen en de schade te vergoeden.
   


6. Tot slot…..

De leden van het bestuur, de jeugdcommissie, de barcommissie, de technische commissie en de beheercommissie hebben het recht een ieder, die zich niet aan voornoemd reglement houdt, dan wel het aanzien van de vereniging schaadt, van het park te doen verwijderen.

 

 

 


Onderhoud van de TennisProVision-banen


 

Onze nieuwe banen vragen nauwelijks onderhoud. Dat is ook de belangrijkste reden waarom we voor dit type baan hebben gekozen. Belangrijk voordeel boven gravel is natuurlijk ook dat ze bijna altijd bespeelbaar zijn.

Om lang plezier te hebben van deze banen is het goed te weten hoe we ermee moeten omgaan.

Daarom graag aandacht voor de volgende punten:

 

-  Geen glaswerk of open vuur op de banen (vanwege mogelijke beschadiging van de mat)

-  Kauwgomresten hechten zich in de mat en zijn moeilijk te verwijderen.

-  Er kan altijd gespeeld worden, ook als het vriest; tijdens dooi na een vorstperiode mag dit juist niet omdat door de bevroren ondergrond het smeltwater nog onvoldoende kan worden afgevoerd. De vorst moet dus helemaal verdwenen zijn.

-  Ligt er sneeuw op de baan, dan moet deze op natuurlijke wijze verdwijnen en mag er dus niet af geschept, gesleept of geveegd worden !!

-  Volgens voorschrift moet minimaal aan het eind van de dag de baan gesleept worden. In de praktijk is dit lastig te organiseren en te controleren. Daarom kiezen we er voorlopig voor om na elke partij het sleepnet te hanteren en daarbij in cirkelbewegingen van buiten naar binnen te slepen. Wanneer je aan het eind van de sleepbeurt dan ergens in het midden van het speelveld eindigt, TIL JE HET SLEEPNET OP EN DRAAGT het naar de hoek van de baan.

Waarom ? Kijk maar in de hoeken waar de sleepnetten liggen. Doordat het net steeds daarheen wordt gesleept en neergelegd, verzamelt zich het meegenomen infillmateriaal tot een hoop van wel 10 cm hoog. Dit materiaal hoort verdeeld te blijven over het gehele speelveld.

- Wanneer de baan vochtig is, is het beter om niet te slepen. Er wordt dan namelijk onvermijdelijk te veel zand meegesleept.

  Overigens blijkt  dat een lekkere regenbui de beste manier is om weer een egale verdeling van het zand te verkrijgen.

-  Klop na het spelen, voor het verlaten van de baan, even met je racket de onderkant van je schoenen schoon. Vooral als de baan vochtig is blijft er veel zand in het profiel zitten. Het schoonkloppen zorgt voor minder vervuiling van de omgeving.

Bovendien kunnen de losse korreltjes na opdrogen zorgen voor gevaarlijke glijpartijen op de tegelpaden.

-  Merk je onregelmatigheden of beschadigingen op aan de baan of het hekwerk, meld dit dan zo snel mogelijk bij een van de bestuursleden.

 

 


 Baanverlichting


 

Alle 4 onze banen beschikken over een led-baanverlichting. In het algemeen is het de bardienst die deze in- en uitschakelt.

Wanneer er echter geen bardienst is, kunnen leden die beschikken over een geactiveerd ledenpasje toch gebruik maken van de verlichting. De drukknoppen voor in- en uitschakelen zitten tegen de zijmuur van de meterkast ( in de gang naar de kleedkamers)

Wanneer er na het spelen ( ook tijdelijk) geen andere spelers gebruik gaan maken van de banen, schakel dan, om geen energie te verspillen, de verlichting weer uit.