Menu

Mijn K├Ęperke

Inloggen voor clubleden. Bent u uw wachtwoord kwijt of nog geen account op de site maar wel lid van de club. klik hier.

Mijn KNLTB

Geschiedenis

Nadat de gemeente in 1966 in 't Kèperke 2 harde tennisbanen had laten aanleggen namen 3 jongelui, Ans Geleijns, Philip van Poll en Mart Vrolijk, het initiatief om tot oprichting van onze tennisvereniging te komen. Op 11 augustus was het zover en 2 weken later werden de banen officieel geopend door burgemeester Andriessen.

De vereniging telde bij oprichting 49 leden, waarvan 8 uit Stampersgat en 5 van elders.

Tijdens de allereerste jaarvergadering werd de naam "`t Kèperke" gekozen.

Het logo van de club kwam pas veel later , toen er officieel briefpapier  en een clubvlag aangeschaft werd.

Het is ontworpen door een van onze eigen leden, die als grafisch ontwerper werkzaam was. Voor de oudere leden onder ons: hij woonde aan de Opperstraat.

 

Het ledental groeide gestaag; in 1967, nadat ook junioren werden toegelaten, telden we al 85 leden.

Een paar jaar later zelfs al 100, waarvan bijna de helft van buiten Oud Gastel kwam !

De top in het ledental lag in de eerste jaren van het nieuwe millennium, we tikten de 350 aan. In de jaren daarna tot 2016 zakten we tot onder de 200. De laatste jaren trekt dit gelukkig weer aan tot momenteel ca 260 leden.

 

In 1968 is het eerste clubhuis gebouwd, dat overigens na 10 jaar te klein is geworden  en waarvoor een bestaand houten gebouw van Suiker Unie wordt overgenomen ter vervanging.

Dit laatste gaat mee tot 1991 wanneer het nu nog bestaande ruime stenen clubhuis wordt neergezet.