Menu

Mijn Kčperke

Inloggen voor clubleden. Bent u uw wachtwoord kwijt of nog geen account op de site maar wel lid van de club. klik hier.

Mijn KNLTB

 


 

 

Fons Dekkers Open Wintertoernooi

 

Van 26 november t/m 4 december houden we in samenwerking met Fons Dekker Catering Service ons 2e winter dubbeltoernooi.

Ook nu weer gaan Jos en Marelle ons verwennen met de heerlijkste culinaire hoogstandjes.

 

Op vrijdag is er een grandioze feestavond met gratis verloting van een aantal mooie prijzen.

Zaterdag 3 november kunnen we genieten van een demonstratiewedstrijd op topniveau.

 

Wil je mee doen ?  Schrijf dan in via deze link. (hier vind je ook het reglement !!)

 

Gezien de grote belangstelling die we vorig jaar hiervoor hadden, verwachten we ook nu veel inschrijvingen.

Dus zorg dat je er op tijd bij bent, want VOL = VOL

 

 


Ons 50 jarig jubileum

 

​Op 10 september vierden we ons gouden jubileum met een leuke dag voor de kleintjes, een receptie en een geweldige feestavond voor de leden.

 

Hier vind je een foto-impressie van deze dag.

 

 


Ledenactie 2016

 

Op zondag 10 juli heeft tennisvereniging ‘t Kèperke een bijzonder geslaagd kennismakingstoernooi gehouden voor niet-leden op uitnodiging van bestaande leden. Niet alleen voor deze deelnemers, maar voor iedereen die de laatste 3 jaar geen lid is geweest van onze vereniging hebben wij het volgende aanbod:
 
 
Actie (klik hier op om te openen)
 


Baanverlichting

 

Op woensdag 15 juni is onze baanverlichting vernieuwd.

De oude armaturen met gasontladingslampen zijn vervangen door LED-armaturen.

 

 

Ook de besturing is aangepast. Het in- en uitschakelen kan voortaan met drukknoppen die in de gang naar de kleedkamers en toiletten zijn te vinden. We hoeven ons hiervoor dus niet meer in de meterkast te wringen.

 

 

Het resultaat mag er zijn !! Met een besparing van ruim 25% op de stroomkosten hebben we een kwalitief veel betere verlichting gekregen. Die stroombesparing bereiken we natuurlijk alleen wanneer na afloop van de wedstrijden de verlichting ook direct wordt uitgeschakeld.

 

Het nieuwe systeem kent ook een zogenaamde "orientatieverlichting". Daarbij branden per baanblok 2 lampen op laag niveau, genoeg om de banen niet helemaal in het donker te leggen. Dit zal vooral gebruikt worden om de sfeer te verhogen wanneer na de wedstrijden er nog veel publiek buiten is.

 


​Maandagmiddag senioren+

 

Tot enkele jaren geleden was de maandagmiddag speciaal voor onze 50 plussers gereserveerd om gezellig samen een balletje te slaan. Meestal waren 3, soms 4 banen bezet. Langzamerhand is daar jammergenoeg de klad in gekomen.

Een aantal leden heeft gevraagd om deze activiteit weer nieuw leven in te blazen en daarom hierbij een oproep aan alle belangstellenden om voortaan elke maandag om 13 uur aanwezig te zijn. De indeling doen we met de pasjes, dus breng die wel mee !

 


 

Terugblik Algemene Ledenvergadering

 

Op woensdag 17 februari hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden.

Hier een korte terugblik en samenvatting.

Met 32 aanwezige leden mogen we spreken van een redeljke opkomst, vooral omdat de agenda naast de huishoudelijke zaken geen spektakulaire punten bevatte.

 

Financiën:

De exploitatierekening over 2015 en de begroting voor 2016 werden zonder discussie goedgekeurd. De contributie is ongewijzigd t.o.v. vorig jaar.

 

Verkiezingen:

Ad Witters en Peter van Alphen zijn beide afgetreden als bestuurslid. Als nieuw bestuurslid is gekozen George Buckens, die de rol van Ad Witters als penningmeester op zich gaat nemen. In de vacature van secretaris is nog niet voorzien.

Ook de vertegenwoordiging van de jeugdcommissie in het bestuur is nog vacant.

 

De samenstelling van de technische commissie, de accommodatiecommissie en de barcommissie is niet gewijzigd.

De jeugdcommissie is helaas nog onbemand. We zoeken daar nog vrijwilligers voor, die deze kar willen gaan trekken.

 

Jubileum:

De jubileumcommissie zoekt nog enkele vrijwilligers  die samen met hen invulling willen gaan geven aan het 50-jarig  jublieum, dat we dit  jaar vieren. De feestavond is voorlopig vastgelegd op 10 september.

 

In de rondvraag wordt het idee geopperd om een ideeënbus in te stellen. Binnenkort zal dit zijn beslag krijgen

Enkele andere ideeën zijn nog ingebracht, zoals speeltoestellen op het grasveld en openslaande deuren en een veranda aan de noordzijde van het terras. Het bestuur zal zich hierover beraden.

 

Tijdens de pauze van de vergadering is het herenteam 35+ (vrijdagavond), dat kampioen werd in de najaarscompetitie gehuldigd.

 


 

Terugblik Open toernooie​n 2015

 

Wil je nog eens terugkijken naar ons open zomertoernooi in augustus of het eerste Fons Dekkers Open Wintertoernooi in november ga dan naar een van deze fotoalbums:

 

Open dubbeltoernooi 2015

 

Open Fons Dekkers Wintertoernooi 2015

 

 

 


Jaarprogramma 2016

 

Tot vorig jaar presenteerden we het jaarprogramma in de ledenvergadering in november.

Nu het boekjaar is verschoven en de ALV wat later gehouden wordt, wachten we daar niet op.

Hier alvast het programma voor 2016.

 


  

Nieuw toegangssysteem paviljoen

 

Vanaf 1991, toen ons clubhuis is gebouwd, zijn talloze sleutels van de toegangsdeur tegen een vergoeding verstrekt aan leden, die daarmee gebruik konden maken van de kleedkamers, toiletten en de baanverlichting.

In de loop van jaren​ zijn veel leden vertrokken zonder de sleutel in te leveren. Omdat we niet mogen uitsluiten dat  er ook "illegale" kopiën in omloop zijn gekomen vonden we het tijd worden om een keer orde op zaken te stellen.

Nu we de hele winter do​or kunnen tennissen zal er nog meer gebruik gemaakt worden van de baanverlichting, terwijl er zeker in de vroege avond niet altijd een bardienst aanwezig is.

De zij​deur is daarom voorzien van een elektronisch slot dat te bedienen is met je ledenpas.

De paslezer hangt naast​ de deur.

Om te beginnen is de toegang geprogrammeerd van alle leden die op onze sleutellijst staan en dus nu al met een sleutel binnen kunnen.

Ben je seniorlid, heb je niet eerder een sleutel gehad en wil je ook gebruik gaan maken van het toegangssysteem ?

Meld je dan even hier aan en je naam wordt toegevoegd.

 

Ook winterleden kunnen ​hiervan gebruik maken.

Kun je het formulier niet gebruiken, stuur dan even een mailtje naar info@keperke.nl​

 

Verwacht niet dat dat g​elijk voor elkaar komt, het kan een paar dagen duren voordat je pasje is geactiveerd !!

 

 


Aanpassing contributieregeling voor nieuwe leden

 

Nu we het hele jaar buiten kunnen tennissen is er voor nieuwe leden geen enkele reden meer om met de aanmelding te wachten tot 1 april.

 

Word je in de loop van het jaar lid, dan betaal je niet de volle jaarcontributie ( € 105, € 65 en € 45 voor senioren, junioren,aspiranten), maar slechts € 10, € 6 of € 4 per maand voor de resterende tijd tot het einde van het jaar.

Het aantal maanden wordt afgerond naar hele maanden. Bij aanmelding in de eerste helft geldt die maand voor een hele, bij aanmelding in de tweede helft rekenen we vanaf het begin van de volgende maand. Je betaalt natuurlijk nooit meer dan de normale jaarcontributie. 

Senioren en junioren zijn bij aanmelding ook € 16 inschrijfgeld verschuldigd.

 


 

 

 

 

Contact

Veerkensweg 26
4751CS Oud Gastel

info@keperke.nl
(0165) 51 30 80

Blog

Links